Zakorzenieni w kulturze

Strzyżowska ziemia bogata jest w ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać, mają pomysły i są otwarci na wszelkie działania społeczne. Perły Ziemi Strzyżowskiej, o których mowa to osoby pełne energii, pogody ducha i zapaleni społecznicy. Nie boją się wyzwań, lubią dzielić się swoimi pomysłami i zarażać optymizmem wszystkich wokoło.  Dlatego postanowili coś razem stworzyć, zadziałać i podzielić swoimi pomysłami. I tak narodził się projekt założenia stowarzyszenia.

Krąg osób z powiatu strzyżowskiego postanowił podzielić się swoimi pasjami , więc grupa zapaleńców kulturalnych postanowiła połączyć swoje siły i w dniu 5 kwietnia 2018 r. jako Członkowie Założyciele podjęli uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze”, którego celem jest prowadzenie działalności kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, organizowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-turystycznych, w szczególności na rzecz mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej.

W trakcie zebrania założycielskiego wybrano Zarząd w skład, którego wchodzi obecnie 7 osób:

  1. Urszula Rędziniak – prezes
  2. Dariusz Pilch – wiceprezes
  3. Danuta Gazda-Haligowska – sekretarz
  4. Urszula Wojnarowska-Curyło – skarbnik
  5. Zdzisława Górska – członek Zarządu
  6. Wanda Przybyłowicz – członek Zarządu
  7. Dorota Skura – członek Zarządu

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Mariola Gruszczyńska – przewodniczący
  2. Andrzej Górz – członek Komisji
  3. Andrzej Gugała – członek Komisji

Przygotowaną dokumentację przesłaliśmy do Sądu Rejonowego w Rzeszowie  i 20 kwietnia 2018 r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, tym samym rozpoczynając działalność w zakresie szeroko pojętej kultury.

W związku z powyższym mamy zaszczyt w imieniu Członków Założycieli przekazać, że jako pierwsze na terenie Ziemi Strzyżowskiej stowarzyszenie kulturalne jesteśmy otwarci na współpracę i mamy do zaoferowania różnorodność pomysłów, które przyczynią się do promocji Ziemi Strzyżowskiej. Mamy również nadzieję, że będziemy mieli możliwość nawiązania współpracy z Mieszkańcami Ziemi Strzyżowskiej,  a współdziałanie będzie owocne i zharmonizowane, przynosząc w przyszłości wymierne efekty dla ludzi i dla szeroko pojętej kultury. Podsumowując, jesteśmy pełni ufności, że niebawem będziemy mogli wspólnie z Wami opracować i zrealizować projekty dla nas wszystkich. I na zakończenie dziękujemy Elżbiecie Hart-Bożek i Restauracji Mohito za serdeczną gościnę i wyśmienitą szarlotkę z lodami w dniu narodzin Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze”!

Obecnie w Stowarzyszeniu Zakorzenieni w kulturze działa grono pasjonatów, a wśród nich:

 • Anna Curyło
 • Danuta Gazda-Haligowska
 • Zdzisława Górska
 • Andrzej Górz
 • Mariola Gruszczyńska
 • Andrzej Gugała
 • Andrzej Haligowski
 • Elżbieta Hart-Bożek
 • Stanisława Kucab
 • Adriana Pardo
 • Beata Pilch
 • Dariusz Pilch
 • Wanda Przybyłowicz
 • Piotr Rędziniak
 • Urszula Rędziniak
 • Dorota Skura
 • Józef Stypa
 • Wacław Szary
 • Urszula Wojnarowska-Curyło