Zakorzenieni w kulturze

Strzyżowska ziemia bogata jest w ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać, mają pomysły i są otwarci na wszelkie działania społeczne. Perły Ziemi Strzyżowskiej, o których mowa to osoby pełne energii, pogody ducha i zapaleni społecznicy. Nie boją się wyzwań, lubią dzielić się swoimi pomysłami i zarażać optymizmem wszystkich wokoło.  Dlatego postanowili coś razem stworzyć, zadziałać i podzielić swoimi pomysłami. I tak narodził się projekt założenia stowarzyszenia.

Krąg osób z powiatu strzyżowskiego postanowił podzielić się swoimi pasjami , więc grupa zapaleńców kulturalnych połączyła swoje siły i w dniu 5 kwietnia 2018 r. jako Członkowie Założyciele podjęli uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze”, którego celem jest prowadzenie działalności kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, organizowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-turystycznych, w szczególności na rzecz mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję, że Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze reprezentuje Zarząd w składzie:

    • Urszula Rędziniak – prezes
    • Elżbieta Hart-Bożek – wiceprezes
    • Danuta Gazda-Haligowska – sekretarz
    • Urszula Wojnarowska-Curyło – skarbnik

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

    • Stanisława Kucab – przewodniczący
    • Mariola Gruszczyńska – członek Komisji
    • Andrzej Gugała – członek Komisji

Obecnie w Stowarzyszeniu Zakorzenieni w kulturze działa grono pasjonatów, a wśród nich:

 • Anna Curyło
 • Danuta Gazda-Haligowska
 • Zdzisława Górska
 • Andrzej Górz
 • Mariola Gruszczyńska
 • Andrzej Gugała
 • Andrzej Haligowski
 • Elżbieta Hart-Bożek
 • Stanisława Kucab
 • Adriana Pardo
 • Urszula Rędziniak
 • Piotr Rędziniak
 • Dorota Skura
 • Wacław Szary
 • Urszula Wojnarowska-Curyło