Ludu mój ludu cóżem ci uczynił…  

Wiosna rozkwitła już w pełni, a jej kolory ubarwiają świat pogodnym tchnieniem przyrody. Życie powróciło w radosnych trelach ptaków, rozbrzmiewających od świtu do nocy. Takie przesłanie corocznego odrodzenia.

A ja chciałabym wrócić myślą i słowem do  najstarszego i najważniejszego święta chrześcijańskiego, do pełni Niedzieli Wielkanocnej.

W tym roku Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze przygotowało specjalnie dla Mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej wydarzenie wielkopostne, które w dniu 2 kwietnia br. zgromadziło naszych Mieszkańców, na wspólnym przeżywaniu męki Jezusa Chrystusa w tunelu schronowy w Strzyżowie. Wydarzenie, zainspirowane pomysłem Jadwigi Skibi, w swoim wyrazie nawiązywało do naszej wiary pieśnią i słowem. Ułożone w chronologiczną całość misterium paschalne, męka, śmierć i nadzieja zmartwychwstania Jezusa Chrystusa miały natchnąć nas duchowo, nie tylko na nadchodzące święta.

Wydarzenie w tunelu schronowym, wymowne w swojej prostocie i wzruszające w pieśniach i słowie poetyckim miało nas umocnić w wierze, że nadchodzi czas radości, pewności, że gdy przeminie nasze doczesne życie tu na ziem, to spotkamy się w niebie. Bo jest takie miejsce gdzie czekać nas będzie miłość, dobro  i wieczny pokój. Ta nasza wiara, codzienne uczynki i  dobroć dla drugiego człowieka na pewno zbliżają nas do lepszego świata. I taki właśnie był ten wieczór, gdy wspólnie przeżywaliśmy mękę Jezusa, a wokół cichy zapadał zmrok.

Pieśni wielkopostne przenikało słowo, bo takie było Twoje ukrzyżowanie Jezu. Bolesne, pełne męki i cierpienia, niesprawiedliwe, by sprawiedliwy otworzył wrota do wiecznego życia.

Tego dnia swoje myśli zwróciliśmy też na wschód, życząc naszym sąsiadom, walczącej o wolność Ukrainie, pokoju i miłości człowieka do człowieka, by żadna matka nie musiała pochylać się w nieutulonym żalu nad mogiłą zabitego dziecka.

Dzisiaj świeci słońce majowe i rozkwitają już bzy.  Jednak jeszcze wczoraj, bez Jego bolesnej męki, nie byłoby dla nas nadziei.

Wiem, że czas postu już minął, ale wiem także, że to spotkanie było bezcenne, bo dało nam wiarę, nadzieję i … prawo miłości do drugiego człowieka, którą możemy się dzielić każdego dnia.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34).

Święty Paweł Apostoł przypomina nam o tym: „Kto… miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8-10).

Tamten niedzielny wieczór pozostanie w mej pamięci i sercu na zawsze, dzięki przesłaniu, które niósł, echem wibrując w tunelu, potęgował jego obraz i niepodważalną prawdę.

Czas, miejsce i ludzie, to nierozerwalne elementy, które przenikały się emanując zadumą, refleksją i nadzieją. Pomysł Jadwigi Skiby zmaterializował się w postaci spotkania wielkopostnego dzięki życzliwości i pracy wielu osób, które zaangażowały się całym sercem i talentem, abyśmy mogli wspólnie przeżywać Misterium Męki Pańskiej w  Niedzielę Palmową.

Tego wieczoru usłyszeliśmy wiele pieśni wielkopostnych, wzruszających symbolami wiary, refleksji i powołaniem, w wykonaniu: Jadwigi Skiby, Ewy Środoń-Prokulewicz, Natalii Markowskiej, Magdaleny Kawy, Mateusza Nowaka oraz Klary i Leny Kawy.

Oprawę muzyczną zapewnili: Mateusz Nowak i Daniel Nowak – piano, Bartłomiej Bałabas – gitara, Weronika Rybka – flet, Fryderyk Kruczek – skrzypce, Paweł Hart – cajon.

Słowo poetyckie Romana Brandstaettera czytał Andrzej Gugała.

Dziękuję współorganizatorom wydarzenia: Muzeum Samorządowemu Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, Domowi Kultury Sokół w Strzyżowie, Film i Fotografia Andrzejart.pl za pomoc w jego organizacji.

Dziękuję naszym księżom Proboszczom za pomoc w nagłośnieniu wydarzenia.

Dziękuję wspaniałym Artystom, którzy zapewnili nam niezapomniane doznania artystyczne przepełnione wiarą i nadzieją na lepsze jutro. I jeszcze raz dziękuję Jadwidze Skibie, za pomysł i koordynację muzyczną całego przedsięwzięcia.

I oczywiście, jak zawsze dziękuję naszym wspaniałym Mieszkańcom, którzy ten wieczór spędzili razem z nami, wspólnie przeżywając wielkopostne spotkanie.

Jan Paweł II w liście Dies Domini, napisał, że niedziela jest „paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek nowego stworzenia”, więc na zakończenie życzę Wszystkim, aby każdy kolejny dzień miał w sobie pierwiastek tej prawdziwej niedzieli.

 

Urszula Rędziniak

Prezes Stowarzyszenia

Zakorzenieni w kulturze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *