Przejdź do strony projektu‎

Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej

Od ponad 50 lat jest stowarzyszeniem, które swoją działalnością przyczynia się  do kształtowania tożsamości narodowej i naszej rodzimej, lokalnej poprzez działania kulturalne i naukowe. Główną ideą aktywności TMZS jest rozwijanie regionalizmu  oraz szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Obecnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej przygotowuje i realizuje projekty, które przyczynią się do upowszechnienia dorobku naukowego i kulturnego, a nawet gospodarczego ziemi strzyżowskiej.

Na naszej stronie w projekcie TMZS znajdziecie wszystko, to co było, jest i będzie  promowane i kształtowane przez działania Towarzystwa.