W kręgu wiary

to miejsce gdzie będziesz mógł zatrzymać się na chwilę refleksji i uśmiechu. Z Bogiem na ustach i w sercu można przenosić góry, a dom zbudowany na skale pełnej miłości i wiary zapewnia spokój i daje pewność  jedności z drugim człowiekiem. Tutaj znajdziesz dla siebie kącik pełen dobrego słowa i wsparcia, zrozumienia i miłości do drugiego człowieka. Na tych stronach chcemy Ci pokazać jak krzewienie wartości religijnych może przyczynić się do porozumienia pomiędzy pokoleniami. Chcemy pielęgnować wartości, które są bezcenne, i podejmować działania, które pozwolą przybliżyć obraz wiary w wielu dziedzinach naszego życia. Według Tomasza z Akwinu, pierwszym i najważniejszym przedmiotem wiary jest poznanie pierwszej prawdy czyli Boga – tak jak On się objawia w swoim słowie. Mamy nadzieję, że taka forma religijnego spotkania w kręgu wiary przypadnie Ci do serca i będziesz z nami także czynnie uczestniczył w podejmowanych przez nas działaniach w rzeczywistości.

Przejdź do strony projektu‎