V ogólnopolski konkurs literacki „Daj mi wstążkę błękitną…” rozstrzygnięty!

V ogólnopolski konkurs literacki „Daj mi wstążkę błękitną…” w 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida pod patronatem Dziekana dekanatu strzyżowskiego Proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie ks. dr Jana Wolaka zorganizowany przez Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze przy współudziale Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka dobiegł końca. Konkurs promował rozwój kultury, a w niej doceniła rolę twórczości literackiej, piękno mowy ojczystej, oraz religijnych i patriotycznych, a także miłości bliźniego i piękna krajobrazu ojczyzny. Konkurs skierowany był do młodzieży i dorosłych amatorów kreowania kompozycji literackich w tym wierszy i prozy, którzy chcieli się podzielić swoją twórczością z szerszym gronem odbiorców. Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się z uwzględnieniem dwóch grup wiekowych:

 • młodzież do lat 18 – gr. I
 • dorośli – gr. II

Na konkurs prace wysłało 175 osób, i to nie tylko z Polski, co jest dla nas naprawdę bardzo miłe. Łącznie wpłynęło ponad 250 utworów, w tym w grupie pierwszej zakwalifikowało się 26 zestawów wierszy oraz 17 opowiadań, a w grupie drugiej 82 zestawy wierszy i 34 utwory prozą. Do konkursu nie zakwalifikowało się z przyczyn formalnych łącznie 16 zgłoszeń, a karta zgłoszenia przygotowana na serwetce przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

Patronat honorowy nad konkursem objął dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie ks. dr Jan Wolak. Prace Jury były bardzo intensywne i członkowie komisji położyli duży nacisk na inwencję twórczą Autorów i kreatywne nawiązanie do tytułu konkursu.

Tradycyjnie już w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka spotkało się Jury, by wyłonić finalistów. W skład Jury weszli:

 1. dr Jan Wolak – dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie jako przewodniczący Jury,

oraz członkowie komisji:

 1. dr Mirosław Czarnik – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
 2. Magdalena Wilusz – dyrektor Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka,
 3. Urszula Wojnorawska- Curyło – Redaktor Naczelna Miesięcznika Waga i Miecz oraz Skarbnik Stowarzyszenia Zakorzenieni w kulturze,
 4. Danuta Gazda- Haligowska – Sekretarz Stowarzyszenia Zakorzenieni w kulturze.

Ze względu na szerzącą się pandemię i wprowadzone obostrzenia Jury w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Zakorzenieni w kulturze podjęło decyzję, że tegoroczna gala rozdania nagród odbędzie w formie Internetowej, a nagrody (tylko finansowe) zostaną przelane na konta Laureatów.
I tak przyznano łącznie 12 nagród w 4 kategoriach, w tym za pierwsze miejsce 300 zł, za drugie miejsce 200 zł, a za trzecie miejsce 100 zł.

Oficjalne podanie do wiadomości listy tegorocznych Laureatów konkursu odbyło się na stronie Stowarzyszenia Zakorzenieni w kulturze http://zakorzenieniwkulturze.pl/ i fb, gdzie można było posłuchać nagrodzonych utworów w interpretacji członków Jury, ozdobionych piękną nutą muzyczną w wykonaniu Beaty Oliwy i Roberta Uchwata, którym na instrumentach klawiszowych towarzyszył Michał Golenia.

Mamy przyjemność ogłosić, że:

 • w kategorii do lat 18 wiersze:
 1. pierwsze miejsce zajęła Maria Zasadowska z Warszawy za wiersz pt. Nić wspomnień
 2. drugie miejsc zajął Jakub Miklus ze Stalowej Woli za wiersz pt. Daj mi tę wstążkę błękitną
 3. trzecie miejsce zajęła Nikola Przybyłowska z Pasłęka za wiersz pt. Podaj mi wstążkę błękitną
 • w kategorii do lat 18 proza:
 1. pierwsze miejsce zajęła Dominka Ulrych z Żywca za prozę pt. Noc czerwona
 2. drugie miejsce zajął Jan Kocot z Bytomia za prozę pt. Błękitna wstążka
 3. trzecie miejsce zajęła Łucja Szeląg z Krakowa za prozę pt. Wstążka Ariadny
 • w kategorii dorośli wiersze:
 1. pierwsze miejsce zajęła Weronika Stępkowska z Łodzi za wiersz pt. aorto-grafia (cykl)
 2. drugie miejsce zajęła Renata Diaków z Nowogrodu Bobrzańskiego za wiersz pt. Ofiarowanie
 3. trzecie miejsce zajęła Milena Tejkowska z Krasnego za wiersz pt. Modlitwa
 • w kategorii dorośli proza.
 1. pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Wątruch z Radomia za prozę pt. Niebieska wstążka
 2. drugie miejsce zajął Mateusz Szczukiewicz z Chmielnika za prozę pt. Klub Wstążki Błękitnej
 3. trzecie miejsce zajął Andrzej Wołosewicz z Warszawy za prozę pt. Ojciec umiera

Nagrodzone utwory oczywiście będzie można niebawem  poczytać na naszej stronie internetowej. Będą też publikowane w regionalnym miesięczniku Waga i Miecz, który tradycyjnie roześlemy wszystkim Laureatom w kolejności publikowania utworów w roku 2022.

Ważne!

Pamiętajcie, że uprościliśmy nasz konkurs z myślą właśnie o Was, nie musicie już wysyłać listów i 5 egzemplarzy utworów. Nie wymagamy nic ponadto, co jest w regulaminie.

Zgodnie z jego treścią pkt. 10 Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora utworów prawa do jej nieodpłatnego wykorzystania przez organizatora Konkursu w celach reklamowych i promocyjnych w prasie i publikacjach związanych z Konkursem oraz z działalnością Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze” i podmiotów współpracujących” a to oznacza, że wyraziliście zgodę na publikację Waszych prac, nawet tych, które nie zostały nagrodzone.

Punkt 16 regulaminu „Nadesłanie utworów literackich na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika”.

Ponadto w art. 17 regulaminu zawarto informację, że „Organizator nie zwraca przesłanych prac oraz nie wysyła do autorów werdyktu jury. Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie”, a to oznacza, że tylko Laureaci są przez nas powiadamiani.

Musicie zrozumieć, że nasza działalność jest mocno rozbudowana, a praca tylko społeczna i to po godzinach pracy, więc trudno odpowiadać na wszystkie pytania czy e-mail dotarł. My sprawdzamy całą pocztę, łącznie ze spamami i wyciągamy z niego prace nadesłane na konkurs, o ile poczta je tam wrzuci, udzielamy też odpowiedzi przed nadesłaniem prac, jeżeli Autor ma jakieś wątpliwości, potem już zostają tylko informacje na stronie Stowarzyszenia i fb.

Warto sobie zadać pytanie, co by było, gdyby to nadal było listowne zgłoszenie?

Też chcielibyście otrzymać list potwierdzający nadesłanie pracy?

Nie każdy musi zgadzać się z treścią regulaminu, nie każdy musi przysyłać swoje utwory.

Przed wysłaniem warto sprawdzić, gdzie leży nasz Strzyżów, i jakie są warunki odebrania nagród, bo tylko wyjątkowo w okresie pandemii dopuściliśmy wysyłanie nagród finansowych na konta Laureatów.

Ponadto karta zgłoszenia wymaga podpisu Autora pracy i jeżeli jest niepełnoletni zgody Jego Rodzica, – a podpis to nie wpisanie komputerowe imienia i nazwiska, tylko własnoręczny podpis osób uprawnionych. Pamiętajcie o tym na przyszłość, bo wszystkie zgłoszenia muszą być zgodne z wymogami.

Czytajcie dokładnie regulamin oraz kartę zgłoszenia i przysyłajcie swoje utwory zgodnie z wymogami, bo kto wie, może to właśnie Wasza twórczość zostanie nagrodzona.

Pamiętajcie, że wielką radością jest fakt, gdy chcecie zmierzyć się z tematem, który jest myślą przewodnią danego konkursu. Każda nadesłana praca jest oceniana z szacunkiem i sympatią dla Autora. Zawsze nim wybierzemy tych najlepszych trwają gorące debaty, które uwzględniają każdy aspekt przedłożonej nam twórczości. Doceniamy wszystkich, którzy nadeślą pracę konkursowe, ale nie jesteśmy w stanie nagrodzić Wszystkich.

Dziękujemy członkom Jury za pracę nad tekstami i wyłonienie Laureatów, przewodniczącemu Jury – ks. dr Janowi Wolakowi za patronat nad wydarzeniem i wsparcie finansowe nagród, muzykom za wspaniałą oprawę muzyczną, Muzeum za gościnę w historycznych progach, Pawłowi Krokowi i Domowi Kultury Sokół za nagłośnienie, Tomaszowi Ciomborowi za użyczenie kamery, a niezawodnemu Andrzejowi Haligowskiemu za film i zdjęcia z gali.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszym konkursie literackim i zapraszamy już na przyszły rok. A co będzie myślą przewodnią w 2022 r.?

Okaże się niebawem na naszej stronie internetowej http://zakorzenieniwkulturze.pl/ i fb.

Do zobaczenia za rok!

Urszula Rędziniak

Prezes Stowarzyszenia

Zakorzenieni w kulturze

Fot. Andrzej Haligowski

4 6 votes
Article Rating
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zofia
Zofia
11 miesięcy temu

Gratulacje dla uczestnikow i organizatorów.