Zachowajmy dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu karpackiego

W sierpniu 2020 r. Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze złożyło projekt pod nazwą „Siła pokoleń – na granicy kultur” w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Instytut Regionalny z siedzibą w Rzeszowie. W ramach tego projektu Mieszkańcy Ziemi Strzyżowskiej mogli uczestniczyć w dwóch wydarzeniach: koncercie z muzyką łemkowską przedstawioną przez zespól folkowy Serencza oraz  regionalną piosenką ludową i tańcami w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Tradycyjnego Kłosowanie. Drugim wydarzeniem była wycieczka Turystycznym szlakiem Strzyżowa prowadząca nas śladami migracji kultury łemkowskiej.

W tym roku objęliśmy patronatem wydarzenie muzyczne, którego celem jest przywrócenie mieszkańcom regionu Karpat dziedzictwa kulturowego w postaci zapomnianych pieśni Wołochów, Łemków i lwowskich współczesnej publiczności.

Inicjatywa pn. „Zachowajmy dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu karpackiego” znalazła uznanie  w oczach komisji konkursowej projektu organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Proc Carpatia” i dzięki temu nasza inicjatywa dostała mikrodoatację na realizację tego pomysłu.

Celem projektu, oprócz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego było również zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu do społecznego zaangażowania się w realizację inicjatywy.

W zakresie inicjatywy, grupa nieformalna „Slipper”, w skład której weszli Ernest Pieczek, Bogdan Bednarz, Paweł Hart, Wojciech Fiołek, Grzegorz Oliwa oraz Tomasz Jakubasz w ramach zaangażowania społecznego, wraz ze wsparciem osób, które są członkami Podkarpackiego Chóru Męskiego, stworzyli wspólny zespół składający się sekcji wokalnej wielogłosowej oraz sekcję akompaniującą tj. Kwartet Smyczkowy Beskid z Beskidu Sądeckiego, którzy na zakończenie realizacji inicjatywy zaprezentowali efekty swojej pracy. Osiągnięcie tego celu było również możliwe poprzez wykazanie działań podjętych przez grupę nieformalną na rzecz realizacji oddolnej inicjatywy. W ramach inicjatywy zostały opracowane wokalnie i instrumentalnie utwory obejmujące piosenki wołoskie, łemkowskie i lwowskie. Pieśni te zostały zaaranżowane i opracowane przez chór i zespół muzyczny podczas 2-dniowych warsztatów w Zdyni.

Planowany koncert promujący inicjatywę i zaaranżowane utwory nie mógł się odbyć z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia, związanych z pandemią. Mamy nadzieję, że gdy tylko okoliczności będą sprzyjające będziemy mogli wspólnie delektować się niecodzienną ucztą muzyczną.

Urszula Rędziniak
Koordynator projektu
Prezes Stowarzyszenia
Zakorzenieni w kulturze

Karpacka inicjatywa lokalna  współfinansowana  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *